Ana içeriğe atla

Direktör Mesajı

Özyeğin Üniversitesi öğrencilerinin, öğretim elemanları ve üniversitenin ilgili birimleriyle işbirliği yaparak öğrenme deneyimlerini iyileştirmek ve Özyeğin Üniversitesi’nin eğitim-öğretimde Türkiye’nin önde gelen yükseköğretim kurumlarından biri olması yolunda anahtar rol oynamak amacına 2016 yılından itibaren katkıda bulunan Öğrenme Ofisi, Eğitim Teknolojileri Komitesi ve Eğitim Teknolojileri Birimi, 1 Eylül 2020 tarihi itibarıyla  “Öğrenme ve Öğretme Ofisi - OLTE” çatısı altında birleşmiş ve daha profesyonel ve kapsayıcı bir role kavuşmuştur. 

Türkiye’de mevcut olan benzer merkezlere göre farklı bir yapılanmaya gidilerek, öğrenme ve öğretim tasarımı alanlarında uzmanlaşmış doktora derecesine sahip danışmanlar ve uzman destek personelleri görevlendirilmiştir. Bu yapılanma ile, hem eğitim bilimleri bilim dalının katma değerini araştırma temelli bir kurguda ortaya çıkartmak hem de öğrenme yolculuğunda elde edilen verinin doğru ve tutarlı bir analitikle yorumlanmasını sağlamak amaçlanmıştır.

Üniversitenin tüm öğrenme ve öğretme süreçlerinde izleyeceği stratejileri gösteren tekno-pedagojik eğitim çerçevesi, OLTE’nin vizyonunda geliştirilmiş ve sorumluluğunda yürütülmektedir. OLTE’nin kapsayıcı vizyonu ile, öğretim danışmanlarının farklı fakülte ve alanlara yönelik dağılımı ve çalışmalarını bu doğrultuda özelleştirmeleri, üniversite genelinde öğrenme ve öğretmedeki algı dönüşümünü gerçekleştirmek adına atılmış önemli bir adım olarak görülmektedir.

Öğrenme ve öğretme sürecindeki tüm paydaşlara dokunabilmek ve karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunmak, yenilikleri sürekli takip ederek araştırma temelli ihtiyaçlar doğrultusunda aksiyonlar almak ve diğer üniversitelere örnek teşkil edecek bir birim olma yolunda ilerlemeye devam etmek dileğiyle.
 

Prof. Dr. Tufan ADIGÜZEL
Direktör