Ana içeriğe atla

Vizyonumuz ve Misyonumuz


vizyon_misyon

   ÖzÜ’nün tüm faaliyetlerinde tekno-pedagojik gereksinimleri karşılamak ve
   güçlendirmek, Öğrenme ve Öğretme Ofisi’nin (OLTE) sorumluluğundadır. OLTE
   öğretim, öğrenme ve teknoloji tasarımı alanlarında, bilimsel uygulama deneyimlerine
   sahip uzmanları ile akademik ve idari birimlerle işbirliği yaparak, ‘Tekno-pedagojik
   Eğitim Çerçevesi
’ kapsamında gerekli faaliyetleri koordine eder, izler ve iyileştirme
   önerileri ile üst yönetime sunar.
    Vizyon: Öğrenme, öğretme, araştırma ve topluma yönelik faaliyetlerin dijital
   ortamlardaki sunumlarında kalite güvencesini uluslararası düzeyde destekleyerek
   mükemmelliğe ulaşmak. 
   Misyon: Dijital ortamlardaki öğrenme, öğretme, araştırma ve topluma yönelik
   faaliyetlere ilişkin tekno-pedagojik gereksinimleri karşılamak.