Ana içeriğe atla
Sorgulama Topluluğu Çerçevesi Öz Değerlendirme Rubriği

Link üzerinden erişebilirsiniz.

 

Hyflex Sınıflarda Öğrenme-Öğretme Süreçleri ve Hylex Sınıfı Teknolojileri

Hyflex eğitim sınıflarındaki teknolojiyi nasıl kullanabilirim? Tıklayınız 

Best Practice Zehra Melis Teksan cover
Best Practice Video 5: Dr. Öğretim Üyesi Zehra Melis TEKSAN
Mühendislik Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Zehra Melis TEKSAN Hocamız, dersinde ters yüz edilmiş öğrenme metodunu nasıl ve neden uyguladığına, bu metodun öğrenci memnuniyetine nasıl yansıdığına ve faydalarına ilişkin paylaşımlarda bulunmuştur.
Best Practice Video 4: Doç. Dr. İbrahim Hakkı ACAR
Sosyal Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. İbrahim Hakkı ACAR Hocamız, dersini öğretim stüdyosunda işlemenin avantajlarına, stüdyonun sunduğu olanaklara ve stüdyodaki deneyimlerine ilişkin paylaşımlarda bulunmuştur.
Best Practice Video 3: Dr. Öğretim Üyesi Erik Den HARTIGH
İşletme Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Erik Den HARTIGH hocamız fakülte özelinde oluşturdukları öğrenme topluluğundan ve bu topluluk aracılığıyla hayata geçirilen Talking Teaching Seminer Serisi’ nden elde ettikleri deneyimlerle ilgili paylaşımlarda bulunmuştur.
OSCQR ile Derslerinizi Dönüştürün!
OSCQR, çevrimiçi ve harmanlanmış ders tasarımlarının kalitesini, etkililiğini ve verimliliğini artırmak amacıyla öğretim elemanlarına araştırmaya dayalı bir dizi etkili uygulamaları ve standartları kullanmaları konusunda yol gösteren uluslararası kabul görmüş bir ders kalite değerlendirme rubriğidir.
Best-Practice-Luis
Best Practice Video 2: Dr. Öğretim Üyesi Luis MARTIN-DOMINGO
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Luis MARTIN-DOMINGO hocamız ters yüz edilmiş öğrenme modelini dersinde nasıl uyguladığıyla, kullandığı farklı ölçme-değerlendirme yöntemleriyle, değerlendirme aracı olarak rubrik kullanımıyla ve LMS Announcement alanının etkin kullanımıyla ilgili paylaşımlarda bulunmuştur.
Best Practice Video 1: Doç. Dr. Alessandro CAMIZ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alessandro CAMIZ hocamız öğrenme-öğretme süreçlerinde özellikle etkileşimi, sosyal ve bilişsel buradalığı, iş birliğini ve motivasyonu nasıl sağladığına yönelik kullandığı yöntemlerle ilgili paylaşımlarda bulunmuştur.