Ana içeriğe atla

Öğrenme Toplulukları

öğrenme_toplulukları


 

Öğrenme toplulukları, birlikte ve birbirinden öğrenmeyi iş edinmiş, ortak hedeflerin ve amaçların etrafında örgütlenmiş insan topluluğudur. Bu amaçla, üniversite genelinde ve fakülteler/yüksekokullar özelinde oluşturulan öğrenme topluluklarında, entelektüel bilgi paylaşımı ön planda tutulmaktadır. Oluşturulan öğrenme topluluklarının amacı, öğretim elemanlarının birlikte ve birbirinden öğrendiği, OLTE öğretim danışmanları ile etkileşim halinde bulunduğu ortak bir alan sunmaktadır.

Bu öğrenme toplulukları üzerinden öğretim elemanları; LMS özelliklerinin derslerdeki kullanımı, öğretim sürecinde kullanılan dijital araç ve teknolojiler, ders izlencesi tasarımları, öğretim yöntem ve stratejileri, öğrenme etkinlikleri ve uygulamaları, ölçme ve değerlendirme yöntemleri, sınav güvenliği gibi ve buna benzer konularda sorular sorabilecek ve deneyim/bilgi/kaynak/örnek paylaşımlarda bulunabilecektir. Aynı zamanda, OLTE öğretim danışmanları bu platformlar üzerinden öğretim elemanlarıyla bilgi, kaynak ve duyuru paylaşımında bulunmaktadır.

Oluşturulan öğrenme topluluklarının linkleri aşağıda paylaşılmaktadır.

Üniversite geneli için oluşturulan öğrenme topluluğu: LMS101

Fakülteler/Yüksekokullar özelinde oluşturulan öğrenme toplulukları: