Ana içeriğe atla

Hizmetlerimiz

Ders Tasarımı

(Aşağıdaki maddelerin her birinde süreç, öğretim elemanları ile birlikte yürütülecektir.)

Öğrenme-öğretme süreçlerinin iyileştirilmesine ilişkin çalışmalar yürütülmesi. 

Sıfırdan bir ders tasarlanması.

 Var olan bir dersin yeniden tasarlanması.

CDF (Course Description Form) ve ders izlencelerinin değerlendirilmesi.

İhtiyaca yönelik, uygun teknopedagojik süreç ve kaynakların tasarlanması.

İhtiyaca yönelik, uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi.

İhtiyaca yönelik, uygun ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin belirlenmesi.

Etkileşimli eğitim materyalleri hazırlama konusunda danışmanlık verilmesi.

Ders videolarının tasarımı ve çekimi konusunda danışmanlık sağlanması.

LMS üzerinde farklı eklenti ve aktiviteler kullanılarak ders tasarım ve geliştirme süreçlerinin iyileştirilmesi.

 

 Fakültelere/Yüksekokullara Verilen Danışmanlıklar

Uzaktan ve yüz yüze eğitim süreçlerinde ortaya çıkabilecek olası vaka ve problemlere birlikte çözüm aranması.

Öğretim elemanlarının ihtiyaç ve taleplerine göre atölye çalışmalarının ve eğitimlerin düzenlenmesi.

Öğretim elemanları ile işbirliği içinde ortak projelerin yürütülerek bilimsel araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmalarının yapılması.

Öğretim elemanlarının kendi aralarında ve OLTE öğretim danışmanlarıyla etkileşim içerisinde bulunması için öğrenme topluluklarının oluşturulması.

Ders tasarımlarının ve materyallerinin uluslararası kalite standartlarına uygun şekilde yapılandırılması.

Üniversitemizde öğrenme-öğretme süreçlerinde uygulanan iyi örneklerin paylaşılması.

 

 Öğrencilere Verilen Bireysel Akademik Danışmanlıklar

Etkin bir şekilde ders çalışabilmek ve hedefler doğrultusunda yol haritası belirleyebilmek için öz-düzenleme becerilerini geliştirmelerine (Zaman yönetimi ve Akademik hedeflere uygun stratejilerin belirleme vb.) ve takibine yönelik faaliyetler.

ÖzÜ öğrencilerinin kampüs yaşamı ve temel akademik becerilerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler.

Öğrencilerin sosyal bağlamlarını öğrenme amaçlı kullanabilmelerine ve kendilerini geliştirebilmelerine yönelik faaliyetler 

ÖzÜ öğrencilerinin öğrenme ve araştırma yaşantılarını etkili hale getirecek teknolojilerin paylaşılmasına yönelik faaliyetler.

Etkin bir şekilde ders çalışabilmeyi ve akademik hedeflere ulaşmayı engelleyebilecek unsurlara (Örn. dilsel destek sağlama ve öğrencinin hedeflerine uygun bir yol haritası belirleme) yönelik faaliyetler.

 

 İdari Birimlere Verilen Danışmanlıklar

Farklı birimlerin tasarladığı eğitim içeriklerinin iyileştirilmesi amacıyla mesaj tasarımı ve öğretim tasarımı açısından danışmanlık verilmesi.

Farklı birimlerden gelen video geliştirme taleplerine video çekimi, içerik tasarımı, mesaj tasarımı ve öğretim tasarımı açısından danışmanlık verilmesi.

 

 

 

Öğretim Ortamları

Kampüslerde bulunan öğretim stüdyolarının aktif kullanımı konusunda danışmanlık verilmesi.

 

Öğretim elemanlarının ihtiyacına göre ev ortamına özel çözümlerin (iPad+kalem gibi) sunulması.

 

 Öğrenme-öğretme süreçlerinde kullanılan güncel teknolojilerin takip edilmesi ve kullanıma sunulması.

 

Teknik Destek

Öğrenme-öğretme süreçlerinde kullanılan yazılım ve araçların kullanımına ilişkin yazılı ve görsel kılavuzların hazırlanması.

Kuruma yeni başlayan öğretim elemanlarına, öğrenme-öğretme sürecinde kullanacakları  yazılım ve araçlar konusunda oryantasyon yapılması.

Öğretim elemanlarına ve öğrencilere, öğrenme-öğretme sürecinde kullandıkları yazılım ve araçların kullanımı konusunda birebir teknik destek verilmesi (OLTE SC).