Ana içeriğe atla

Hizmetlerimiz

Ders Tasarımı

Öğretim elemanlarıyla öğrenme-öğretme süreçlerine ilişkin birebir çalışmalar yürütülmesi.

Ders izlencesi ve ders sürecinin birlikte tasarlanması.

İhtiyaca yönelik, uygun teknolojik süreç ve kaynakların tasarlanması

İhtiyaca yönelik, farklı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerinin değerlendirilmesi.

İhtiyaca yönelik, farklı ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin değerlendirilmesi.

Etkileşimli eğitim materyalleri hazırlama konusunda destek verilmesi.

Ders videolarının tasarımı ve çekimi konusunda destek sağlanması.

 

 Fakültelere Verilen Destekler

Uzaktan ve yüz yüze eğitim süreçlerinde ortaya çıkabilecek olası vaka ve problemlere birlikte çözüm aranması.

 Öğretim elemanlarının talebine göre atölye çalışmalarının ve eğitimlerin düzenlenmesi.

LMS üzerinde farklı eklenti ve aktiviteler kullanılarak ders tasarım ve geliştirme süreçlerine destek verilmesi. 

Dönemsel toplantıların düzenlenerek deneyimlerin ve iyi örneklerin paylaşılması.

Öğretim elemanlarının kendi aralarında ve OLTE öğretim danışmanlarıyla etkileşim içerisinde bulunması için öğrenme topluluklarının oluşturulması ve yürütülmesi.

Uzaktan eğitim ders tasarımının ve materyallerinin uluslararası kalite standartlarına uygun şekilde yapılandırılmasına ilişkin destek verilmesi.

Öğretim elemanları ile işbirliği içinde ortak projelerin yürütülerek bilimsel araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmalarının yapılması. Öğretim Ortamları

Kampüslerde bulunan stüdyoların aktif kullanımı konusunda destek sağlanması.

Öğretim elemanlarının ihtiyacına göre ev ortamına özel çözümlerin (iPad+kalem gibi) sunulması.

 

Teknik Destek

Öğrenme-öğretme sürecinde kullanılan yazılım ve araçların kullanımına ilişkin kılavuz ve videoların hazırlanması.

Kuruma yeni başlayan öğretim elemanlarına, öğrenme-öğretme sürecinde kullanacakları  yazılım ve araçlar konusunda oryantasyon yapılması.

Öğretim elemanlarına ve öğrencilere, öğrenme-öğretme sürecinde kullandıkları yazılım ve araçların kullanımı konusunda birebir teknik destek verilmesi (OLTE SC).