Ana içeriğe atla

Ölçme ve Değerlendirme

  • Sınavların/projelerin ve öğrenci cevaplarının toplu bir şekilde indirilerek klasörlenmesi veya çıktılarının alınması amacıyla hazırlanan kılavuzlar için tıklayınız.
  • Gözetmenli sınav yöntemlerinin karşılaştırmalı tablosuna buradan ulaşabilirsiniz.

Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenme ve öğretme sürecinde kullanabileceğiniz alternatif ölçme-değerlendirme yöntemleri ve bu yöntemlerin hangi araçlarla uygulanabileceğine yönelik öneriler içerir.
LMS Browser Security
LMS Browser Security'nin kullanımına yönelik kılavuzu içerir.
ZOOM Canlı Gözetmenli Sınav
Zoom uygulamasının sınavlarda kullanımına yönelik kılavuzları içerir.
ZOOM & RESPONDUS LB
Zoom canlı gözetmenlik ile Respondus Lockdown Browser’ın sınavda birlikte kullanımına ilişkin kılavuzları içerir.
RESPONDUS Gözetmenli Sınav
Respondus LB ve Monitor’ ün sınavlarda kullanımına yönelik kılavuzlar içerir.
RESPONDUS Monitor & PEARSON LB
Respondus Monitor ile Pearson Lockdown Browser’ın sınavda birlikte kullanımına ilişkin kılavuzları içerir.
  • LMS’in Quiz aktivitesinin kullanılacağı sınavlarda Respondus kullanılması önerilir
  • Bunun dışında kalan ve canlı gözetmenlik gerektiren sınavlar için Zoom kullanılabilir.
  • Sınav esnasında çıkabilecek tekil teknik aksaklıklara (Öğrencinin bağlanma problemleri, ekipman arızası, teknik sıkıntılar vb) anlık teknik destek verilmeyecektir.
  • Sınav öncesinde ilgili öğrenci grubuyla birlikte kullanılacak yöntemin testi muhakkak yapılmalıdır. Bu testin tekrarlanması gerekebilir.
  • Sınavın test edildiği durumda yaşanan sıkıntılar için öğrencileri sıkça sorulan sorulara, orada çözüm bulunamıyorsa Solution Center’a yönlendirebilirsiniz.