Ana içeriğe atla
İletişim Bilgileri
Dr. Sinem Emine Mete
Öğretim Tasarımı Danışmanı

Doktora: Eğitim Teknolojisi, Bahçeşehir Üniversitesi (2021)

Yüksek Lisans: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi  (2012)

Lisans: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi  (2010)

Araştırma Alanları: Öğretim Tasarımı, Çoklu Ortam Tasarımı, Teknoloji Entegrasyonu, Uzaktan Eğitim, Eğitsel Sanal Gerçeklik Oyunları ve Uygulamaları, Eğitsel Oyun Tasarımı, Kişiselleştirilmiş ve Uyarlanabilir Öğrenme, Duygusal Hesaplama, Yapay Zeka

Dr. Mete yüksek lisans eğitimi sürecinde (2010-2012), Türkiye'deki ulusal ve uluslararası farklı eğitim kurumlarında Bilişim Teknolojileri Öğretmeni ve Eğitim Teknoloğu olarak çeşitli stajlar yapmıştır. Staj yaptığı kurumlardaki öğrencilere ve öğretmenlere farklı konularda eğitimler vermiş, atölye çalışmaları gerçekleştirmiş ve derslerin iyileştirilmesi konusunda konu alan uzmanı öğretmenlerle beraber ders tasarımlarına yönelik çalışmalarda bulunmuştur. Doktora tez konusu çok disiplinli yaklaşımın ele alındığı eğitsel sanal gerçeklik oyunu tasarlanması ve geliştirilmesi üzerine olup (Tasarım ve Geliştirme Araştırması: HezarFEN VR Eğitsel Sanal Gerçeklik Oyunu), tez kapsamında tasarlanan oyun geliştirilmesi için Bahçeşehir Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAUBAP) tarafından finansal olarak desteklenmiştir. Kişiselleştirilmiş öğrenme, zeki öğretim sistemleri (ITS), yeni öğrenme ortamlarının tasarımı, duygusal hesaplama ve yapay zeka gibi konular başta olmak üzere çeşitli patent ve akademik çalışmaların ortak sahibi ve ortak yazarıdır.

Dr. Mete profesyonel çalışma hayatına 2014-2016 yılları arasında Intel Türkiye Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nde eğitim teknolojilerine yönelik geliştirilen projelerde eğitim araştırmacısı olarak başlamış, 2017-2018 yıllarında Tarentum Yapay Zeka Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nde baş araştırmacı ve danışman olarak devam etmiştir. Görevleri arasında başlıca sorumluluk alanları olarak araştırma tasarımı, işbirliği yapılan paydaşlarla tüm araştırma sürecinin planlanması, eğitmenlere ve öğrencilere çeşitli konularda eğitimler verilmesi, araştırma verilerinin toplanması, toplanan verilerin analizi, bilimsel yayınların üretilmesi ve ulusal ve uluslararası akademik mecralarda sunulması yer almaktadır. Dr. Mete’nin eğitim araştırmacısı olarak yer aldığı Tübitak destekli projelerden Adaptive Learning Project, eğitim teknolojisi bilim dalının uluslararası örgütü olarak kabul edilen Association for Educational Communications and Technology (AECT) tarafından Learner Engagement Awards - Excellence in Innovation ödülüne layık görülmüştür.  

Ekim 2020 itibarıyla, Özyeğin Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Ofisi’nde (OLTE) Öğretim Tasarımı Danışmanı olarak görev yapmaktadır. İşletme, Mimarlık ve Tasarım ve Havacılık ve Uzay Bilimleri fakültelerindeki öğretim elemanlarına, ilgili alanlardaki üniversite eğitimine yönelik güncel bilimsel araştırmaları, projeleri ve uygulamaları takip ederek teknopedagojik çerçeve doğrultusunda danışmanlık görevini yürütmektedir.

Eğitim
Tag
danışman, danışmanlar