Dr. Yeşim Nalkesen Akın | Öğrenme ve Öğretme Ofisi Ana içeriğe atla
İletişim Bilgileri
Dr. Yeşim Nalkesen Akın
Öğrenme Tasarımı Danışmanı

Doktora: Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Teknolojileri (2023)

Yüksek Lisans: Yeditepe Üniversitesi, İngiliz Dili ve Eğitimi (2010)

Lisans: Marmara Üniversitesi, İngilizce Öğretmenliği (2006)

Araştırma Alanları: Eğitim Teknolojileri, Profesyonel Gelişim, Duyuşsal Alan, Öğretim Tasarımı

Yeşim Nalkesen Akın 2006 yılında Marmara Üniversitesi, İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra uluslararası bir dil merkezinde beş sene boyunca Genel ve Akademik İngilizce, TOEFL IBT Dersleri ve Yabancılara Türkçe Eğitimi vermiştir. Aynı zamanda Marmara Üniversitesi’nde yarı zamanlı İngilizce Öğretim görevlisi olarak iki dönem çalıştığı bu senelerde yüksek lisans eğitimine de başlamıştır. Yüksek lisans tezinde kelime öğrenimine yönelik strateji eğitimi ve öğrenci özerkliği alanına odaklanmıştır. 2010 yılında yüksek lisansını onur derecesi ile tamamlamıştır. 

Eğitim Teknolojileri, Profesyonel Gelişim ve Strateji Eğitimi konusunda yazarlığının bulunduğu çalışmaları vardır. 

2010-2019 yılları arasında Işık Üniversitesi’nde İngilizce Öğretim Görevlisi olarak çalışmış, 2016-2019 yılları arasında Profesyonel Gelişim Biriminde kurumsal ihtiyaç analizi, kurumsal ve bireysel ihtiyaçlara yönelik eğitim tasarlanması ve işe alım süreçlerinde görev almıştır. 2018 yılında Bahçeşehir Üniversitesi’nde Eğitim Teknolojileri doktora programına başlamıştır ve programda doktora tezi aşamasındadır. Doktora tezi hizmet öncesi eğitimde olan İngilizce Öğretmenlerine Yönelik Sorgulama Toplulukları Modeli çerçevesinde bir eğitim programı geliştirilmesi ve tasarlanması üzerinedir. 

Işık Üniversitesi’nden ayrıldıktan sonra 2019 yılında Sabancı Üniversitesi’nde görev almış, İngilizce Öğretim Görevlisi olarak çalışmıştır. Aynı zamanda, 2020-2021 yılında Maltepe Üniversitesi’nde Öğretim Teknolojileri dersini vermiştir. Sabancı Üniversitesi'nde 2020-2021 ve 2021-2022 yıllarında öğrencileri tarafından Öğretmenlik Ödülüne layık görülmüştür. 

Özyeğin Üniversitesi bünyesinde Eğitim Tasarımı Danışmanı olarak OLTE Ekibine katılmıştır. ScOLa ve Hukuk Fakültelerindeki öğretim elemanlarına, ilgili alanlardaki üniversite eğitimine yönelik güncel bilimsel araştırmaları, projeleri ve uygulamaları takip ederek teknopedagojik çerçeve doğrultusunda danışmanlık görevini yürütmektedir. Sektörel Eğitim Programının düzenlenmesi üzerine ilgili paydaşlarla birlikte çalışmaktadır. Aynı zamanda Özyeğin Üniversitesi öğrencilerine ihtiyaçları doğrultusunda bireyselleştirilmiş akademik destek vermektedir. 

Eğitim